Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

De logistiek van isotopen verloopt snel en veilig
De logistiek van isotopen verloopt snel en veilig

De logistiek van isotopen verloopt snel en veilig

De radioactiviteit van radio-isotopen neemt zeer snel af. De tijd waarin de helft ervan is verdwenen, wordt de halveringstijd genoemd. En die kan variëren van enkele uren tot meerdere dagen. Bij molybdeen-99 bedraagt de halveringstijd bijvoorbeeld 66 uur terwijl technetium-99m al na 6 uur de helft van zijn radioactiviteit is verloren.

Het transport van radio-isotopen is vaak een kwestie van enkele uren

Om alle eigenschappen van de medische radio-isotopen te behouden, is het dus absoluut noodzakelijk dat ze zo snel mogelijk tot bij de gebruiker worden gebracht. De Belgische firma Isotopes Services International (ISI), die gespecialiseerd is in het snel vervoeren van radio-isotopen en radiofarmaca, is een van de marktleiders op dit gebied.

Het transport van isotopen verloopt in verschillende stappen:

  • De radio-isotopen worden geproduceerd in het SCK
  • CEN in Mol en worden daarna behandeld door het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) in Fleurus. 
  • De radio-isotopen worden in een extreem korte tijdspanne (soms slechts enkele uren) naar ziekenhuizen over de hele wereld verstuurd. 
  • Het transport gebeurt over de weg of met het vliegtuig, over soms erg grote afstanden (zelfs helemaal tot in Amerika). 
  • In de luchthaven staat het vliegtuig klaar om de radioactieve colli in te laden. 
  • Terwijl het vliegtuig onderweg is, wordt de patiënt naar het ziekenhuis gebracht. 
  • Zodra het vliegtuig op de bestemming aankomt, worden de colli in allerijl overgebracht in een voertuig dat het vliegtuig staat op te wachten in de luchthaven. 
  • Wanneer het product in het ziekenhuis aankomt, is de patiënt klaar voor zijn injectie.

Het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle hanteert heel strenge regels en houdt nauwlettend toezicht ...

Nucleaire geneeskunde: strenge controles

Het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) staat niet enkel in voor de uitbating van de kerncentrales, maar is ook verantwoordelijk voor de reglementering en de controle van alle medische toepassingen die gebruikmaken van radio-isotopen en andere stralingsbronnen. Het FANC hanteert heel strenge regels en houdt nauwlettend toezicht op alles wat te maken heeft met het bezit, het gebruik, de verpakking, de opslag en de in- en uitvoer van medische nucleaire stoffen.


Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer