Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Belgische elektriciteitsmix: vandaag en morgen

Wat wordt de elektriciteitsmix van de toekomst? Om een antwoord te vinden op deze vraag, kunnen we best kijken naar de situatie vandaag de dag. Op dit moment ziet de Belgische elektriciteitsmix er als volgt uit: Kernenergie levert bijna de helft van de Belgische elektriciteit in 2019

Dankzij de combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie beschikken we op dit moment al over een energiemix die grotendeels koolstofarm is. dat is een enorme troef, omdat de klimaatverandering ons met de neus op de feiten drukt. Fossiele brandstoffen vormen op dit moment nog de belangrijkste energiebron, en de groei van fossiele energie gaat sneller dan de groei van alle andere energiebronnen samen. Om het tij te keren, zijn belangrijke inspanningen nodig. Beginnen met de sterktes die we nu al hebben, is een goed startpunt.

Op lange termijn is er heel wat mogelijk, onder andere door technische innovaties en de verwachte massale doorbraak van hernieuwbare energie. Maar op korte termijn zal een pragmatische aanpak het beste zijn, gebaseerd op de koolstofarme troeven die we op dit moment al hebben. Hernieuwbare energie is op zich geen garantie voor een koolstofarme elektriciteitsmix. Daarvan is Duitsland het beste voorbeeld. Ondanks de massale uitbouw van hernieuwbare energiebronnen, is de CO2-uitstoot van Duitsland 10 keer hoger dan Frankrijk. De reden? Fossiele brandstoffen hebben de plaats ingenomen van kernenergie, en zorgen voor de elektriciteitsproductie op momenten dat wind en zon het laten afweten.

The time is now. Om de klimaatverandering in te dijken, moeten we de CO2-uitstoot nu vandaag zo snel en effectief mogelijk terugdringen. In afwachting van toekomstige technologieën, en gezien de urgentie van het klimaatprobleem, moeten we beroep doen op alle koolstofarme technologieën die we momenteel beschikbaar hebben, met inbegrip van kernenergie. Kernenergie maakt deel uit van de industriële oplossingen die onmiddellijk op grote schaal inzetbaar zijn.

Kernenergie is schaalbaar. Gezien de urgentie van de klimaatzaak, moeten we een snelle decarbonisatie kunnen realiseren van de elektriciteitsproductie. Kernenergie is een technologie die deze schaalbaarheid kan realiseren. Hernieuwbare energie alleen kan fossiele brandstoffen niet vervangen, of de stijgende energievraag voldoen. Kernenergie is een technologie die op een snelle manier schaal kan creëren en grote volumes betrouwbare koolstofarme elektriciteit kan aanleveren. Alles samen vertegenwoordigt hernieuwbare energie ongeveer 10% van de Belgische elektriciteitsmix. Gezien het intermittente karakter van wind- en zon, blijft deze hernieuwbare productie onbetrouwbaar en moet een back-up technologie voorzien worden.

The answer is in the mix. Op dit moment is er geen enkele bestaande CO2-arme energiebronnen die er alleen in slaagt om de vereiste CO2-reductie te realiseren. Het is niet of kernenergie of hernieuwbare energie, maar de mix van alle bestaande technologieën samen. Enkel een mix hernieuwbare/kernenergie maakt het mogelijk om de klimaatdoelstellingen te halen. De sluiting van de kerncentrales in België zou een averechts effect hebben op de CO2-emissie. Dankzij de combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie kent ons land een elektriciteitsmix die overwegend koolstofarm is. Dit in tegenstelling tot andere landen (electricitymap.org). Dit bestaande voordeel moeten we behouden: de complementariteit tussen kernenergie en hernieuwbare energie garandeert een koolstofarme mix. Beide technologieën verdienen dezelfde aandacht en moeten als gelijkwaardig behandeld worden in een objectieve discussie over de energietoekomst van België.

Artikel

Waarom is kernenergie een deel van de oplossing van het energie- en klimaatvraagstuk in ons land? Ontdek de 4 belangrijkste argumenten. Ontdek meer

Dossier

De elektriciteitsbevoorrading van België vereist een coherent en duurzaam politiek kader. Daarom stippelen de overheidsinstanties en de regering een energiebeleid uit, wat resulteert in een specifieke energiemix. In België is het aandeel van kernenergie in die mix zeer groot. Ontdek meer

Belgische elektriciteitsmix: vandaag en morgen Ook actueel

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer