Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

World Energy Outlook 2020
World Energy Outlook 2020

Zowel hernieuwbare energie als kernenergie zijn essentieel om de klimaatdoelen te halen, aldus nieuw IEA-rapport

Elk jaar publiceert het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zijn World Energy Outlook. Het rapport is de meest gezaghebbende analyse van trends in de energiesector voor de komende decennia, afkomstig van de belangrijkste autoriteit in de energiewereld. De analyse van het IEA: als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moet hernieuwbare energie de backbone vormen van onze elektriciteitsmix van de toekomst, aangevuld met kernenergie. Beide zijn essentieel. Alle andere energiebronnen (steenkool, olie, gas, biomassa) moeten we al tegen 2030 drastisch beginnen afbouwen. Anders is het niet mogelijk om de klimaatdoelen van de klimaattop van Parijs te halen.

Dit zijn de belangrijkste elementen en conclusies uit de World Energy Outlook van 2020, dat deze week werd gepubliceerd.

  1. De COVID-19 pandemie is een gamechanger, maar de wereldwijde economie zal zich herstellen. En wanneer de economie heropleeft, zal ook het energieverbruik weer toenemen. Door de pandemie is ons energieverbruik de voorbije maanden gedaald: in 2020 zal het wereldwijde energieverbruik 5% lager liggen, en de CO2-uitstoot 7% lager. Maar die inspanningen volstaan niet om (met de huidige energiemix) de klimaatdoelstellingen te halen.
  2. Hernieuwbare energie wordt de volgende jaren de grootste winnaar. Waterkracht levert wereldwijd de belangrijkste bijdrage aan hernieuwbare energie (door de hoge load factor), maar de grootste investeringen vallen de volgende jaren af te meten in zonne-energie (door hun lage kostprijs).
  3. De klimaatdoelstellingen van Parijs, met als ambitie ‘zero emissions’ tegen 2050, zijn haalbaar en geen utopie. Om die doelstellingen mogelijk te maken, worden de volgende 10 jaren essentieel. Tegen 2030 moet de uitstoot met 40% afnemen, en dat betekent dat koolstofarme technologieën tegen 2030 al 75% van alle elektriciteit moeten leveren. Dit zal enkel mogelijk worden door een zeer sterke toename van hernieuwbare energie, en een toename van kernenergie.

    Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, moeten er de volgende 10 jaar belangrijke investeringen volgen: in waterstof, carbon capture & storage, en ook in kernenergie: er is nood aan 140GWe nieuwe nucleaire capaciteit tegen 2030, en tegen 2040 zal er 599GWe aan nucleaire capaciteit nodig zijn, goed voor een nucleaire elektriciteitsproductie van 4320 TWh (55% méér dan er in 2019 door kerncentrales werd geleverd). Het IEA ziet vooral een doorbraak van small modular reactors (SMR), nieuwe reactoren van de volgende generatie (advanced large reactors) alsook het verlengen van de operationele levensduur van bestaande kernreactoren.
  4. Alle energiebronnen die broeikasgassen veroorzaken, moeten worden afgebouwd. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen tegen 2050, moeten we zo snel mogelijk af van fossiele energiebronnen. In het nieuwe rapport van het IEA dalen de investeringen in alle fossiele energiebronnen: olie, steenkool, bruinkool, aardgas, biomassa.
Bron: World Energy Outlook 2020, IEA

Legende bij afbeelding: In het referentiescenario van het IEA om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, moeten tussen nu en 2030 alle CO2-arme energiebronnen méér energie leveren, en zijn er dus bijkomende investeringen nodig in hernieuwbare energie en kernenergie. Alle fossiele energiebronnen (olie, steenkool, aardgas, biomassa) moeten tegen 2030 minder energie leveren. Hoeveel méér of minder energie, kan je aflezen in de tabel.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer