Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Wat is er aan de hand in China?
Wat is er aan de hand in China?

Voorval in Chinese kernreactor Taishan 1

De laatste dagen is er veel media-aandacht rond een onregelmatigheid in het primaire circuit van de kerncentrale van Taishan, in de zuidelijke Chinese provincie Guangdong. Na de soms tegenstrijdige berichtgeving zetten we even de feiten op een rij: waarover gaat het precies, wat weten we op dit moment en is er enig gevaar voor mens of milieu?

5 beschadigde splijtstofstaven (op een totaal van 60.000)

Ongeveer vijf beschadigde splijtstofstaven zouden de oorzaak zijn van een opeenhoping van edelgas in het primaire circuit van Unit 1 van de kerncentrale in Taishan. Dat hebben het Chinese ministerie van Milieu en de Chinese autoriteit voor Nucleaire Veiligheid (CAEA) woensdag aangekondigd. Het is niet nodig om een kerncentrale stil te leggen om die reden, zolang het fenomeen beperkt blijft, en binnen de veiligheidsmarge van 0,25% blijft. In een reactor zitten alles samen zo’n 60.000 splijtstofstaven. Bij het voorval in Taishan gaat het om 5 splijtstofstaven (0,01%), dus 25 keer lager dan de veiligheidsmarge voor dit fenomeen. De toename van radioactiviteit ligt binnen het voorgeschreven bereik en er is geen radioactief lek.

Een gekend fenomeen

Volgens de veiligheidsautoriteiten is het voorval een bekend fenomeen, dat nog voorkomt, en dat zou te wijten zijn aan oncontroleerbare factoren tijdens het productieproces, het transport of de installatie in de kerncentrale. Ook de Franse Energiegroep EDF, die voor 30% eigenaar is van de Chinese kerncentrale Taishan, bevestigt dat het vrijkomen van gas in splijtstofstaven een gekend fenomeen is, dat nu en dan voorkomt.

Een eerste controle en evaluatie door experts ter plaatse, toont aan dat de prestatie-indicatoren van de eenheid, alsook de radioactiviteit van het primaire reactorkoelmiddel, binnen de normale waarden en technische vereisten blijft. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), de internationale nucleaire waakhond en onderdeel van de Verenigde Naties, blijft in contact met de Chinese nucleaire waakhond CEAE.

Primair circuit = gesloten circuit

Bovendien deed het voorval zich voor in het primair circuit van het reactorgebouw. Het primair circuit is het deel van de kerncentrale waar de kernsplijting zich voordoet, en dat radioactief is. Precies om te voorkomen dat eventuele kleine fouten in dit circuit een impact hebben op mens en milieu, en aanleiding zouden kunnen geven tot een echt incident of ongeval, is het primaire circuit volledig afgesloten van de buitenwereld.

De verwarring en paniek die eerder deze week was ontstaan, kwam er nadat CNN meldde dat er een ‘mogelijk lek’ was in de centrale van Taishan.

INES-quotering van radioactieve incidenten

Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), de internationale nucleaire waakhond en onderdeel van de Verenigde Naties, is samengesteld uit de nationale nucleaire controle-autoriteiten en ziet toe op de veiligheid van kerncentrales. Bij incidenten geeft de nationale nucleaire waakhond elk incident een quotering, op basis van de ernst ervan, tussen 1 (minieme afwijking op de standaard veiligheidsprocedures, laagste quotering) en 7 (een groot ongeval, zoals Fukushima of Tsjernobyl).

Het feit dat het IEAE aan dit voorval geen INES-quotering heeft gegeven, betekent dat het veiligheidsrisico en impact voor mens, milieu, omwonenden of werknemers van de centrale, nul is. Het feit dat de centrale gewoon operationeel blijft, toont eveneens aan dat de impact van dit voorval verwaarloosbaar is, maar sluit verder onderzoek niet uit. Alles in een kerncentrale is ontworpen met het oog op de veiligheid. Bij de minste anomalie, wordt een kerncentrale preventief stopgezet en uitgeschakeld. Dat is hier niet gebeurd (de centrale werkt nog steeds), precies omdat er nooit het minste gevaar of veiligheidsprobleem is geweest.

Kerncentrale Taishan

European Pressurised Water Reactor

De centrale van Taishan is de eerste (en enige) in de wereld die werkt met de EPR-technologie (European Pressurised Water Reactor). Die technologie, ontwikkeld om kerncentrales meer vermogen en veiligheid te bieden, staat gekend als het beste product van de Franse kernindustrie en het visitekaartje van de Franse groep Électricité De France (EDF). Ook in het Finse Olkiluoto en in het Franse Flamanville worden momenteel EPR-centrales gebouwd.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer