Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Federale overheid ondersteunt MYRRHA
News - Federale overheid ondersteunt MYRRHA

Realisatie van een nieuwe, grote onderzoeksinfrastructuur in België: MYRRHA

De federale overheid heeft aangekondigd dat ze de realisatie van MYRRHA, een nieuwe onderzoeksinfrastructuur uniek in de wereld, op de site van het SCK•CEN in Mol zal ondersteunen. Dankzij MYRRHA treedt België opnieuw op de voorgrond op het vlak van internationaal wetenschappelijk onderzoek en MYRRHA opent de weg naar nieuwe toepassingen, in het bijzonder met betrekking tot het beheer van nucleair afval en de ontwikkeling van nieuwe kankertherapieën.

MYRRHA is in meer dan één opzicht een belangrijke onderzoeksinfrastructuur voor de samenleving. Deze infrastructuur zal een innovatieve oplossing ontwikkelen voor het beheer van radioactief afval. Door een technologie te ontwikkelen die het volume en de radiotoxiciteit van hoogradioactief afval drastisch kan verminderen, reduceert MYRRHA de opslagperiode van enkele honderdduizenden jaren tot enkele honderden jaren.

MYRRHA neemt nog een andere grote uitdaging voor haar rekening : onderzoek naar en de ontwikkeling van nucleaire geneeskunde. MYRRHA zal bijdragen aan de productie van nieuwe radio-isotopen en de ontwikkeling van minder invasieve kankertherapieën.

De onderzoeksinfrastructuur MYRRHA is wereldwijd het eerste prototype van een kernreactor aangedreven door een deeltjesversneller. In deze configuratie heeft de zogenaamde ‘subkritische’ kern niet voldoende splijtbaar materiaal om de kettingreactie spontaan in stand te houden. Het is de deeltjesversneller die de kettingreactie in gang zet en ook in stand houdt. Deze innovatieve technologie is dus veilig en eenvoudig te controleren: door de deeltjesversneller uit te schakelen, stopt de kettingreactie automatisch en valt de reactor onmiddellijk stil.

“Omwille van zijn uniek en innovatief karakter zal die onderzoeksinfrastructuur onderzoekers van over de hele wereld naar België aantrekken en een nieuwe generatie experten opleiden om technologische oplossingen te bieden aan die grote uitdagingen."

Eric van Walle uit, directeur-generaal van het SCK•CEN

Deze financiering van 558 miljoen van de Belgische regering zal leiden tot de realisatie van de eerste fase van MYRRHA: de bouw van het eerste onderdeel van haar deeltjesversneller en haar bestralingsstations op de site van SCK•CEN in Mol. Deze infrastructuur zal in 2026 in werking gesteld worden, innovatieve radio-isotopen produceren en fundamenteel en toegepast onderzoek naar onder meer toekomstige materialen bevorderen.

De ministerraad heeft ook de oprichting van de ivzw MYRRHA (internationale vereniging zonder winstoogmerk) goedgekeurd. De rechtsvorm is aangepast aan de verschillende grootschalige projecten die door meerdere buitenlandse staten gefinancierd worden. Deze beslissing zal de belangstelling van buitenlandse partners voor een instap in het project stimuleren.

“Dankzij de steun van de overheid doet MYRRHA een grote stap voorwaarts. Ik wil trouwens iedereen bedanken die hard heeft gewerkt om deze beslissing mogelijk te maken, maar ook iedereen die dit project vanaf het begin heeft gesteund, in België en daarbuiten. De steun van de politiek, de industrie en de lokale autoriteiten hebben aan deze mijlpaal bijgedragen en zijn cruciaal om het project te doen slagen”, aldus Hamid Aït Abderrahim, programmadirecteur MYRRHA en adjunct-directeur-generaal van het SCK•CEN.

Meer info op de website van het SCK•CEN

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer