Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Nieuw rapport IEA: advies aan decision makers
News - Nieuw rapport IEA: advies aan decision makers

IEA waarschuwt policy & decision makers wereldwijd: kernenergie is nodig om de energietransitie mogelijk te maken en betaalbaar te houden

Deze week publiceerde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een nieuw en omvattend rapport over de belangrijke rol voor kernenergie in de energietransitie. Behalve de uitgesproken voordelen van kernenergie qua klimaat, bevoorradingszekerheid en kostprijs, bevatte het rapport ook enkele duidelijke vragen en aanbevelingen aan politieke leiders.

IEA: "Zonder kernenergie zal de energietransitie duurder en moeilijker worden."

Het Internationaal Energie Agentschap schetst in zijn nieuwe rapport een somber beeld over een wereld zonder kernenergie. Als belangrijkste bron van CO2-arme elektriciteit in de belangrijkste economieën van de wereld is kernenergie deel van de oplossing voor de klimaatuitdagingen, zo schrijft het rapport. Kernenergie is een troef om de bevoorradingszekerheid veilig te stellen, en is een mature technologie die we momenteel beschikbaar hebben, en die een troef is om de energietransitie te realiseren. Zonder kernenergie (het bestaande nucleaire park) zal de energietransitie duurder en moeilijker worden.

Behalve bovenstaande analyse (aan de hand van tientallen grafieken en honderden bronnen) doet het IEA in dit rapport ook enkele opvallende en expliciete oproepen aan overheden die overwegen om kernenergie af te bouwen of volledig stop te zetten, zoals België. Aan de huidige en toekomstige regeringsploegen geeft het Internationaal Energie Agentschap volgende 3 tips.

"Kernenergie is in veel landen (waaronder in België) de belangrijkste koolstofarme elektriciteitsbron, en een troef in het halen van de klimaatdoelstellingen."

Internationaal Energie Agentschap

1. Sluit geen opties of technologieën bij voorbaat uit

  • Hou bestaande kerncentrales langer open, zo lang als mogelijk is, in overeenstemming met alle veiligheidsvereisten. Kernenergie is in veel landen (waaronder in België) de belangrijkste koolstofarme elektriciteitsbron, en een troef in het halen van de klimaatdoelstellingen.
  • Creëer een ‘level playing field’ waarin alle technologieën gelijkwaardig worden behandeld, inclusief kernenergie. Erken de belangrijke bijdrage van kernenergie op het vlak van CO2-uitstoot, op dezelfde manier als hernieuwbare energie, en vergoed producenten van kernenergie op een gelijkwaardige manier als de producenten van hernieuwbare energie.

2. Erken de bestaande knowhow en investeer in onderzoek en nieuwe technologieën

  • De bestaande nucleaire expertise die in tal van landen aanwezig is, mag niet verloren gaan. Overheden moeten deze nucleaire knowhow erkennen, beschermen en verder ontwikkelen. Nucleaire ingenieurs en expertise in nuclear engineering moet blijvend erkend en ondersteund worden.
  • Innovatie inzake nieuwe reactor ontwerpen (zoals MYRRHA) moeten versneld op de markt worden gebracht. Kleinere reactoren met een lagere kapitaalkost en kortere bouwtijd zullen voor meer flexibele kerncentrales zorgen die beter complementair zullen zijn met intermittente windmolens en zonnepanelen.

3. Ondersteun de bouw van nieuwe kerncentrales

Om de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te realiseren, zullen immense inspanningen nodig zijn, en zullen we alle technologieën moeten inzetten die we momenteel beschikbaar hebben: bestaande hernieuwbare energie, nieuwe, nog te bouwen hernieuwbare technologieën, bestaande kerncentrales en nieuwe kerncentrales. Overheden moeten alles in het werk stellen opdat nieuwe kerncentrales snel licenties krijgen en geen administratieve vertragingen oplopen.

Meer lezen? www.iea.org/publications/nuclear

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer