Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

9 maart 2015 - Peiling over de nucleaire technologie
9 maart 2015 - Peiling over de nucleaire technologie

Peiling over de nucleaire technologie

Enquête uitgevoerd bij een representatief staal van 1.000 personen, per telefoon gedurende 30 minuten in januari 2015.


Sinds verschillende jaren vraagt het Nucleair Forum aan een onafhankelijk onderzoeksbureau, TNS Media, om een grote opiniepeiling uit te voeren rond de perceptie van de Belgen tegenover nucleaire technologie. Eén van de doelstellingen van het Forum is dan ook om regelmatige peilingen te houden bij het publiek om de mentaliteitswijzigingen in het noorden en zuiden van het land waar te nemen, en zo het debat rond kerntechnologie te objectiveren en te voeden.


63% van de Belgen wil kernenergie in de energiemix behouden.

63% van de Belgen is voorstander van kernenergie

De publieke aanvaarding van Belgen ten aanzien van kernenergie blijft stabiel. 58% is van mening dat kernenergie meer voor- dan nadelen heeft, een stijging met 4% ten opzichte van 2013.

De drie grootste bekommernissen inzake kernenergie blijven het risico op ongevallen (40%), het afval (33%) en de negatieve invloed op het milieu (27%). Kernenergie blijft beschouwd worden als de derde meest verontreinigende energiebron, vlak na de fossiele brandstoffen.

De meest geciteerde voordelen van kernenergie zijn debeschikbaarheid (24%), de prijs (13%) en demilieuvriendelijkheid van kernenergie (12%) aangezien kerncentrales geen CO2 uitstoten. Inzake

Inzake beschikbaarheid is 78% van de Belgen van oordeel dat het dankzij kernenergie is dat ons land steeds en overalover elektriciteit kan beschikken. 59% van de Belgen is ook van mening dat het onderzoek naar nucleaire technologieën een positieve impact heeft op de hele Belgische economie.

De drie belangrijkste criteria voor de belgen inzake energieblijven ook in 2015 de veiligheid van de elektriciteitscentrales (79%), de beperking van de uitstoot van schadelijke gassen en CO2 (66%) en ten slotte de energieprijs (61%). Dit laatste cijfer kent een daling van 6% ten opzichte van 2013.


Slechts 30% van de Belgen is het niet eens met de beslissing van de huidige regering om de centrales Doel 1 en Doel 2 tot 2025 open te houden.

De impact van een kernuitstap

De Belgen zijn meer en meer gevoelig voor de impact van de kernuitstap.

Driekwart van de Belgen overtuigd is dat het risico op pannes en stroomonderbrekingen zal toenemen wanneer de kerncentrales worden stilgelegd. Dit is een stijging met 10% ten opzichte van 2013.

75% van de Belgen is ervan overtuigd dat het stopzetten van de nucleaire energieproductie zal leiden tot een stijging van de elektriciteitsprijzen. Deze visie wordt ruimschoots (71%) gedeeld door de tegenstanders van kernenergie.

Tot slot is 44% van de Belgenakkoord met het feit dat de beperkte uitstoot van CO2 van kerncentralesbijdraagt tot de strijd tegen de klimaatsverandering.


75% van de Belgen is voorstander van een combinatie van kernenergie en hernieuwbare energiebronnen.

Welke toekomst voor kernenergie?

Bijna 80% van de Belgen - een stijging met 10% ten opzichte van 2013 - is overtuigd dat het moeilijk zal zijn ombetrouwbare alternatieven te vinden indien de kerncentrales zouden verdwijnen.

De potentiële negatieve impact van de kernuitstap verklaart overigens ongetwijfeld het feit dat een toenemend aantal,25% om precies te zijn, eveneens voorstander is van debouw van nieuwe centrales. Dit cijfer stijgt tot 50% indien de elektriciteits- bevoorrading in gevaar zou komen.

65% van de bevraagde personen zich nog steeds onvoldoende geïnformeerd.

Behoefte aan meer informatie

Hoewel de Belgen vinden dat ze beter geïnformeerd zijn over kernenergie dan in 2013, vindt 65% van de bevraagde personen zich nog steeds onvoldoende geïnformeerd. Wat betreft de andere toepassingen van kerntechnologie, zijn de medische toepassingen het best gekend (78%), gevolgd door onderzoek inzake ruimtevaart (51%).

Het informatieniveau staat overigens in verband met het standpunt tegenover kernenergie: bevraagden die zichminder goed geïnformeerd voelen, zijn ook minder voorstander van kernenergie.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer