Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

5 augustus 2013 - Peiling over de nucleaire technologie
5 augustus 2013 - Peiling over de nucleaire technologie

Peiling over de nucleaire technologie

Enquête uitgevoerd bij een representatief staal van 1.000 personen, per telefoon gedurende 30 minuten in augustus 2013.


Sinds verschillende jaren vraagt het Nucleair Forum aan een onafhankelijk onderzoeksbureau, TNS Media, om een grote opiniepeiling uit te voeren rond de perceptie van de Belgen tegenover nucleaire technologie. Eén van de doelstellingen van het Forum is dan ook om regelmatige peilingen te houden bij het publiek om de mentaliteitswijzigingen in het noorden en zuiden van het land waar te nemen, en zo het debat rond kerntechnologie te objectiveren en te voeden.

82% van de Belgen oordeelt dat de bestaande centrales moeten behouden blijven of zelfs dat er nieuwe centrales moeten gebouwd worden, indien de bevoorradingszekerheid niet langer zou verzekerd zijn.

Een kernuitstap in 2025?

Ondanks het feit dat 59% van de Belgen zich akkoord verklaart met de regeringsbeslissing om uit kernenergie te stappen tegen 2025, is het debat hierover verre van afgesloten.

Meer dan 70% van de Belgen zijn gevoelig voor de gevolgen van deze beslissing.

Bijna 70% van de Belgen is van mening dat kernenergie maar moeilijk door andere betrouwbare energiebronnen kan worden vervangen.

Twee derde van de bevraagden is er overigens van overtuigd dat het risico op blackouts zal toenemen wanneer de kerncentrales worden stilgelegd.
70% van de Belgen, ook bij de tegenstanders van kernenergie, verwacht eveneens dat de sluiting van de centrales tot hogere energieprijzen zal leiden.

Energiebevoorrading is ook een belangrijke bezorgdheid. Indien de energiebevoorrading gevaar loopt, zou 82% van de Belgen de bestaande kerncentrales willen behouden. 52% is zelfs voorstander van de bouw van nieuwe centrales.

65% van de Belgen vindt dat men de productie van kernenergie in België zou moeten behouden.

Positievere houding dan in 2011

De houding van de Belgen tegenover kernenergie is algemeen genomen positiever dan in 2011. Deze verbetering is vooral zichtbaar in het zuiden van het land.

2011
58% van de Belgen vindt dat men de productie van kernenergie in België zou moeten behouden

2014
65% van de Belgen vindt dat men de productie van kernenergie in België zou moeten behouden

65% van de Belgen vindt dat men de productie van kernenergie in België zou moeten behouden.
In 2011 bedroeg dit percentage nog 58%. De toename is vooral uitgesproken bij Franstaligen, aangezien de resultaten in 2013 van 50% naar 63% stijgen.

Aan Nederlandstalige zijde wordt de positieve perceptie gedeeld door 67% van de bevraagden, een stijging met 3% ten opzichte van 2011.

68% van de Belgen vindt dat de veiligheid van de kerncentrales goed gecontroleerd wordt in ons land.

15% van de ondervraagde personen deelt deze mening niet en de overige 15% heeft geen mening.

70% des Belges estiment qu’ils ne sont toujours pas assez informés sur l’énergie nucléaire.

Belgen willen meer informatie

Belgen willen meer informatie ontvangen over de nucleaire technologie in het algemeen, en kernenergie in het bijzonder. De verschillende toepassingen van de nucleaire technologie zijn niet voldoende gekend.

De Belgen weten weinig af van de vele toepassingen van de nucleaire technologie, niet alleen in de medische sector, de industrie en voedingssector, maar ook op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, onderzoek enz.

Een minderheid (40%) van de bevraagde personen kent ten minste vier toepassingen. En dit gebrek aan kennis heeft een negatieve impact op hun perceptie van kernenergie.
Omgekeerd hebben mensen met een goede kennis van de verschillende toepassingen van de nucleaire technologie een positief beeld van de nucleaire technologie.

Kortom, 70% van de Belgen vindt dat ze nog steeds niet voldoende geïnformeerd zijn over kernenergie in het algemeen. Dat is dus meer dan in 2011. En drie kwart van de Belgen vindt zich onvoldoende geïnformeerd over de verschillende toepassingen van de nucleaire technologie.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer