Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Opiniepeiling kerntechnologie en kernenergie door Polaris
Opiniepeiling kerntechnologie en kernenergie door Polaris

72% van de Belgen beschouwt kernenergie als deel van de oplossing om de klimaatdoelen te halen

De Belgische bevolking staat kritisch, genuanceerd maar vooral erg positief tegenover kerntechnologie algemeen, en kernenergie in het bijzonder. Dat blijkt uit de peiling die het onderzoeksbureau Polaris recent uitvoerde bij 1000 Belgen in opdracht van het Nucleair Forum. Opvallende trend: kernenenergie scoort op tal van parameters beter dan bij vorige peilingen. Deze bewustwording bij de bevolking is allicht het gevolg van de recente geopolitieke spanningen en effecten ervan op de energiemarkt.

Het Nucleair Forum bevraagt op regelmatige tijdstippen de Belgische bevolking rond nucleaire technologie en kernenergie. Het onderzoeksbureau Polaris ondervroeg, in opdracht van het Nucleair Forum, in maart 2022 een representatieve groep van 1000 Belgen naar hun mening over kerntechnologie en kernenergie. Uit de resultaten blijkt dat de Belg een kritisch, genuanceerd maar overwegend positief beeld heeft over kerntechnologie en kernenergie. We lichten enkele resultaten toe.

72% van de Belgen vindt dat kernenergie deel is van de oplossing om de klimaatdoelen te halen

Mensen hebben een betere kennis dan vroeger over de uitdagingen van de energietransitie. Een zeer groot deel van de bevolking beseft dat kerncentrales geen CO2 uitstoten bij de productie van elektriciteit, en gemeten over de hele cyclus slechts even weinig uitstoot veroorzaakt als hernieuwbare energie.

Het is dus niet verrassend dat bijna driekwart van de ondervraagden (72%) van oordeel is dat kernenergie deel vormt van de oplossing om de klimaatdoelstellingen te halen.

66% van de Belgen wil ook na 2025 kernenergie behouden om elektriciteit op te wekken

Andere opvallende conclusie: twee derden van de Belgische bevolking wil ook na 2025 kernenergie behouden in ons land (66%). 16% wil dat de kerncentrales sluiten tussen nu en 2025, 9% van de ondervraagden wil een onmiddellijke stopzetting van de kerncentrales. 9% van de ondervraagden heeft geen mening.

De combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie is de meest gewenste energiemix

Eén van vragen uit de peiling luidde als volgt: “Wat is voor u op termijn de ideale en realistische combinatie voor de productie van energie?"

  • groene energie samen met kernenergie
  • groene energie samen met fossiele energie
  • kernenergie samen met fossiele energie
  • nog een andere combinatie of optie

Voor 72% van de ondervraagden is de combinatie van groene energie en kernenergie op termijn de gewenste energiemix. De combinatie van groene energie met fossiel is voor 17% van de ondervraagden de gewenste mix, en de combinatie van kernenergie en fossiel kan slechts 6% overtuigen als ideale combinatie. Tenslotte kiest 5% voor nog een andere optie (bv. enkel hernieuwbaar, of enkel waterstof, et cetera).

Kernenergie wint aan populariteit

In vergelijking met de vorige opiniepeiling die Polaris uitvoerde voor het Nucleair Forum (in 2020) behaalt kernenergie een beter resultaat. Voor sommige parameters is het verschil enorm:

  • 66% van de Belgen wil dat kernenergie ook na 2025 nog gebruikt wordt (in 2020 was dit ‘slechts’ 44%)
  • voor 72% van de ondervraagden is de combinatie van groene stroom met kernenergie de ideale combinatie (tegenover ‘slechts’ 60% in 2020)

De recente geopolitieke spanningen zijn allicht één van de redenen waarom kernenergie populairder is dan in het verleden. Dat bevestigt ook Matthias Meersschaert, Public Affairs Manager bij het Nucleair Forum:

"De spanningen met Rusland en stijgende gasprijzen hebben mensen doen beseffen dat kernenergie (en uraniumbevoorrading) minder afhankelijk is van geopolitieke spanningen, met een grotere bevoorradingszekerheid en stabielere prijzen tot gevolg”. Maar er spelen nog andere aspecten die ervoor zorgen dat kernenergie aan populariteit wint."

"Het klimaatprobleem blijft hoog op de agenda, en mensen beseffen meer dan ooit dat kernenergie koolstofarm is, en een positieve bijdrage kan leveren in de strijd tegen klimaatverandering, als alternatief voor fossiel. Door de grote politieke aandacht in België voor de energietransitie, heeft de bevolking een beter beeld van de uitdagingen voor de energiesector, en van de voor- en nadelen van de verschillende elektriciteitsbronnen."

Meer informatie

De volledige presentatie met alle resultaten is te vinden via de link bovenaan deze pagina. Je kan er ook de infographic vinden en downloaden met de belangrijkste conclusies.

"Het klimaatprobleem blijft hoog op de agenda, en mensen beseffen meer dan ooit dat kernenergie koolstofarm is, en een positieve bijdrage kan leveren in de strijd tegen klimaatverandering, als alternatief voor fossiel."

Matthias Meersschaert, Public Affairs Manager bij het Nucleair Forum

Methodologie

Voor deze peiling ondervroeg het onderzoeksbureau Polaris in maart 2022 een representatieve groep van de Belgische bevolking rond nucleaire technologie en kernenergie. In totaal werden 1000 personen online bevraagd. De groep bevraagden was representatief voor de Belgische bevolking: 49% mannen vs. 51% vrouwen, 56% Nederlandstaligen vs. 44% Franstaligen, 56% hooggeschoolden vs. 41% laaggeschoolden, et cetera.

Het Nucleair Forum bevraagt de Belgische bevolking ongeveer elke 18 maanden rond kerntechnologie en kernenergie. De laatste opiniepeiling dateerde uit 2020.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer