Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

23 februari 2012 - Ong. 2 op 3 Belgen neutraal of positief t.a.v kernenergie
23 februari 2012 - Ong. 2 op 3 Belgen neutraal of positief t.a.v kernenergie

Ongeveer 2 op 3 Belgen staat neutraal of positief ten aanzien van kernenergie

Het Nucleair Forum heeft de conclusies voorgesteld van een grootschalige opiniepeiling over de perceptie van Belgen ten aanzien van kernenergie. De resultaten geven aan dat de Belgen er een kritische, maar genuanceerde visie over nucleaire energie op nahouden en dat ze zowel de voor- als de nadelen van deze energiebron inzien. 

Het Nucleair Forum organiseert ieder jaar een opiniepeiling om zo beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de bevolking in het debat rond nucleaire energie. Een van de doelstellingen van het Forum is immers om te peilen naar de publieke opinie en de mentaliteitswijzigingen, zowel in het noorden als het zuiden van het land, om het debat over nucleaire technologie te blijven objectiveren en voeden.

TNS Media, een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in dit domein, werd door het Nucleair Forum aangesteld om het onderzoek uit te voeren. TNS Media ondervroeg tussen 6 en 23 december 2011 een representatieve steekproef van 1000 personen van 15 jaar en ouder. Elk telefoongesprek duurde ongeveer 25 minuten.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

58 % van de Belgen is voor het behoud van kernenergie in België en 69 % geeft toe dat het moeilijk is om geschikte vervangende energiebronnen voor nucleaire energie te vinden.

1. De Belgen hebben een kritische, maar genuanceerde visie over nucleaire energie

58 % van de Belgen is voor het behoud van kernenergie in België en 69 % geeft toe dat het moeilijk is om geschikte vervangende energiebronnen voor nucleaire energie te vinden. 74 % van de Belgen meent dat de energieprijs zal toenemen als we geen beroep meer doen op kernenergie.

62 % van de Belgen staat positief ten aanzien van een daling van het aandeel van nucleaire energie in de elektriciteitsproductie (dit aandeel bedraagt momenteel 55%). De impact van Fukushima is duidelijk en vooral de Franstaligen lijken er sinds Fukushima een kritischere visie op na te houden dan de Vlamingen.

Als de veiligheid van de kerncentrales en een goed beheer van het nucleaire afval gegarandeerd worden of als de energievoorziening problematisch wordt, is 76 % van de Belgen voorstander van het behoud van kernenergie. In die omstandigheden is zelfs 40 % voor de bouw van nieuwe centrales.

Meer dan 60 % van de Belgen meent dat nucleaire energie een positieve bijdrage levert aan de energieonafhankelijkheid van België, de economie en de continue beschikbaarheid van energie.

2. Heel duidelijke voor- en nadelen

Ongeveer 2 op 3 van de geïnterviewden staat ofwel neutraal (15 %) ofwel positief (49 %) ten aanzien van kernenergie en erkent dat nucleaire energie ofwel evenveel voor- als nadelen heeft, ofwel meer voor- dan nadelen heeft.

De voordelen die het vaakst aangehaald worden, zijn de onuitputtelijkheid van kernenergie, de prijs en het ecologische aspect. Meer dan 60 % van de Belgen meent dat nucleaire energie een positieve bijdrage levert aan de energieonafhankelijkheid van België, de economie en de continue beschikbaarheid van energie.

Onder de nadelen van kernenergie duiken de woorden "risico" en "gevaar" het vaakst op. Dat was niet het geval in 2010. De problematiek van het nucleaire afval leeft op dit moment dan weer minder bij de Belgen. Vreemd genoeg meent ongeveer 30 % van de Belgen dat de productie van kernenergie bijdraagt tot de opwarming van de aarde, hoewel die geen CO2 uitstoot. Nucleaire energie wordt ook gezien als een vervuilende energiebron en komt daarbij op de derde plaats te staan, net na aardolie en steenkool.

Welke conclusies moet het Nucleair Forum hieruit trekken?

De resultaten van de peiling brengen aan het licht dat er een groeiend aantal personen geen uitgesproken mening heeft over nucleaire energie. Dit gaat gepaard met het feit dat 63 % van de Belgen van mening is dat ze slecht of te weinig geïnformeerd worden, in het bijzonder over thema's zoals de impact van kernenergie op de volksgezondheid en het milieu.

"De resultaten van de peiling sterken ons in de verdere uitvoering van onze missie, m.n. op een correcte en betrouwbare manier te informeren over kernenergie en de andere nucleaire toepassingen", concludeert Marielle Rogie, directeur van het Nucleair Forum. "Des te meer omdat bijna 50 % van de geïnterviewde personen het Nucleair Forum erkent als een correcte en objectieve informatiebron."

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer