Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Feiten en cijfers over de ontmanteling van kerncentrales en beheer van kernafval
Feiten en cijfers over de ontmanteling van kerncentrales en beheer van kernafval

Het ontmantelen van kerncentrales, het beheer van afval, veiligheid …. Wat is de situatie? En hoe zit het eigenlijk met de nucleaire provisies? Wie beheert wat? En wie is waarvoor verantwoordelijk?

Het Energiepact staat centraal in de discussies over de energietoekomst, in tal van opiniestukken en krantenartikels. Sommige reportages en opiniestukken zijn gekleurd, proberen schrik aan te jagen, gooien alle feiten op een hoopje of geven verkeerde informatie.

De ontmanteling van de kerncentrales

Van bij het ontwerp van een kerncentrale wordt rekening gehouden met de ontmanteling, zowel vanuit een technisch als een financieel standpunt. De ontmanteling vindt plaats nadat een nucleaire installatie definitief werd stilgelegd. Het is de bedoeling om alle radioactieve stoffen uit de installatie te verwijderen en de site in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Dat proces omvat zowel technische operaties als zeer stikt gereglementeerde administratieve procedures. België heeft een internationale erkenning en expertise opgebouwd inzake de ontmanteling van nucleaire installaties (zoals de volledige en succesvolle ontmanteling van de BR3-reactor in Mol).

Meer info:

De voorziening voor de ontmanteling van de kerncentrales

SYNATOM legt voorzieningen aan voor de volledige ontmanteling van de kerncentrales. Hoe vindt de ontmanteling plaats? Ze verloopt in drie fasen:

  1. De definitieve stilstand van de installatie, het leegmaken van de kringen en de verwijdering van de splijtstof uit het desactiveringsdok. Deze fase wordt door de exploitatievergunning gedekt. Zij bestrijkt een periode van ongeveer 5 jaar.
  2. De ontmanteling van de installaties
  3. Het herstel van de vestigingsplaats in haar oorspronkelijke staat (green field)

De twee laatste fasen zijn het voorwerp van een door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - FANC verleende ontmantelingsvergunning. Men schat dat ze 10 tot 15 jaar zullen duren. Op 31 december 2016 bedroegen de provisies door SYNATOM 9,2 miljard euro.

Lees meer: De nucleaire voorzieningen (website SYNATOM)

Hoe zit het eigenlijk met ons kernafval?

Het kernafval wordt sinds de start van kernenergie in ons land beheerd, geïnventariseerd en behandeld. Een verlenging van de operationele levensduur van de Belgische kerncentrales verandert het volume nucleair afval niet drastisch, en heeft geen impact op het goede beheer ervan. Welke types afval nucleair afval bestaan er? En wat zijn de oplossingen?

Wat wordt er onderzocht in HADES ?

Het ondergrondse laboratorium HADES speelt een centrale rol in het onderzoek naar de veiligheid en uitvoerbaarheid van geologische berging van radioactief afval. Het bevindt zich op een diepte van 225 m in de Boomse Klei. Experts ontwikkelen en testen er industriële technologieën voor het bouwen, uitbaten en afsluiten van een bergingsinstallatie in diepe klei. Wetenschappers voeren er experimenten uit in ‘reële’ omstandigheden, in de diepe kleilaag, op grote schaal en over een lange termijn om de veiligheid van geologische berging in weinig verharde klei te evalueren.

Wie controleert onze nucleaire installaties?

De kernenergiesector is een van de veiligste en meest gecontroleerde sectoren ter wereld. In België worden alle activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactieve substanties geregeld gecontroleerd. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling.

Meer lezen:

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer