Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Klimaattop COP 25 in Madrid van start gegaan
Klimaattop COP 25 in Madrid van start gegaan

Europees Parlement stemt nieuwe resolutie: « Kernenergie is deel van de oplossing voor het klimaatprobleem »

Net voor de start van de jaarlijkse klimaattop, COP25 in Madrid, keurde het Europees Parlement een resolutie goed waarin ze ervoor pleit om ALLE beschikbare koolstofarme technologieën in te zetten in de strijd tegen klimaatverandering, inclusief kernenergie.

Volgens Europa verkeert het klimaat in een noodtoestand. Daarom stemde het Parlement op de vooravond van de jaarlijkse klimaatvergardering van de VN in met een Europese Green Deal. De uitdaging : de uitstoot van broeikasgassen met 55% terudringen tegen 2030, en een klimaatneutraal Europa tegen 2050. De resolutie werd goedgekeurd met een meerderheid van 430 stemmen (vóór), 190 tegenstemmen en 34 onthoudingen.

In de resolutie staat zwart op wit dat « kernenergie een belangrijke rol kan spelen in het halen van de klimaatdoelstellingen. Want bij de productie van elektriciteit uit kernenergie komen er geen broeikasgassen vrij. En bovendien kan kernenergie een belangrijke hoeveelheid (koolstofarme) elektriciteit opwekken», aldus nog de tekst. Daarnaast zegt de tekst ook dat er bij kernenergie afval wordt geproduceerd, en dat het daarom belangrijk is dat er wordt nagedacht over de langetermijn, zodat technologische innovaties (kernfusie, lasertechnologie) op termijn méér duurzame oplossingen kunnen bieden.

Eerder al toonden het IPCC (het klimaatpanel van de VN) en het Internationaal Energie Agentschap (IEA) al overduidelijk aan dat de doelstelling qua reductie van de CO2-uitstoot niet mogelijk zijn zonder kernenergie. Ook de Europese Commissie zegde eerder dat kernenergie samen met hernieuwbare energie de ruggengraat vormen voor een koolstofarm Europees elektriciteitsnet.

Belgische ambities: 35% minder uitstoot tegen 2030

België stapt naar de klimaattop van Madrid met een duidelijke ambitie : 35% minder uitstoot tegen 2030. Hoe ons land dit zal realiseren, is op dit moment nog niet duidelijk. Wat wel vaststaat: bij een eventuele kernuitstap in 2025 zal de CO2-uitstoot van ons land alleen maar toenemen, in plaats van af te nemen. Waarom? Bij een kernuitstap zal deze elektriciteit na 2025 opgewekt worden door gascentrales (en niet door hernieuwbare energie), die 30 tot 40 keer meer CO2 uitstoten.

Dit staat haaks op de klimaatambities van ons land. Het langer openhouden van de kerncentrales zal ons land beter in staat stellen om zijn ambitieuze klimaatmabities na te komen. Meer info over de klilmaattop in de volgende dagen.

Meer info via https://unfccc.int/cop25

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer