Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Elektriciteitsmix juli 2018
News - Elektriciteitsmix juli 2018

Belgische elektriciteitsmix in juli 2018

Elk maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van de energiemix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken: gas, kernenergie, windenergie, zonne-energie. In juli produceerden de Belgische kerncentrales 49% van onze elektriciteit, met een lage CO2-uitstoot.

De maand juli was enorm zonnig. Die overvloedige zon weerspiegelt zich ook in de maandelijkse ELIA-cijfers. Maar liefst 6,5% van de geproduceerde elektriciteit is afkomstig van zonnepanelen. De kerncentrales van Doel en Tihange produceerden bijna de helft van onze elektriciteit. Samen met zon en wind zorgt kernenergie voor een koolstofarme elektriciteitsmix.

De elektriciteitsmix van juli 2018 zag er dus als volgt uit:

  • Kernenergie: 49%
  • Windenergie: 3%
  • Zonne-energie: 6,5%
  • Fossiele energie & andere: 41,5%

Om de klimaatdoelstellingen op termijn te halen, zullen we alle bestaande CO2-arme oplossingenmoeten gebruiken: kernenergie, wind, zon, en waterkracht. 

Volg hier de dagelijkse elektriciteitsproductie en CO2-uitstoot in België.

De Belgische elektriciteitsmix van juli 2018 (bronnen: ELIA & IPCC).

Kernenergie stoot weinig CO2 uit. Hoe komt dat?

Als we de hele levenscyclus van een kerncentrale bekijken (inclusief de winning van de grondstoffen, het transport, de bouw en ontmanteling van centrales en de opslag van afval) is de CO2-uitstoot van kernenergie vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

Het International Panel on Climate Change (Verenigde Naties) berekende de CO2-uitstoot (in gram per kiloWattuur) van verschillende energiebronnen. Hieronder ziet u de vergelijking. Doordat kerncentrales zeer weinig CO2 uitstoten, dragen ze bij in de strijd tegen de klimaatverandering.

  • Windmolenparken: 11 g/kWh
  • Kerncentrales: 12 g/kWh
  • Zonnepanelen: 27 g/kWh
  • Gascentrales: 490 g/kWh
  • Steenkoolcentrales: 820 g/kWh

Meer info: rapport IPCC

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer