Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Belgische elektriciteitsmix van 2019
Belgische elektriciteitsmix van 2019

Kernenergie levert meer dan de helft van de Belgische elektriciteit in 2019

In 2019 toonden de Belgische kerncentrales opnieuw hun sterke troef in de huidige energiemix: met een aandeel van 56% (zonder import) en een gemiddelde capacity factor van 78,9% leverden onze kerncentrales het hele jaar betaalbare, betrouwbare en koolstofarme elektriciteit. Dat blijkt uit de jaarcijfers die Elia begin deze maand publiceerde.

De elektriciteitsmix van België in 2019 zag er als volgt uit (op basis van de cijfers afkomstig van Elia, zonder import/export):

  • kernenergie: 56%
  • windenergie: 7%
  • zonne-energie : 4%
  • fossiel en andere : 33%

De Belgische kerncentrales leverden alles samen zo’n 41,4 TWh elektriciteit, een pak meer dan de 37,3 TWh uit 2018 (toen er verschillende geplande en ongeplande outages waren).

Kerncentrales zijn in ons land bovendien de belangrijkste bron van koolstofarme elektriciteit. Samen met hernieuwbare energie zorgen ze ervoor dat momenteel tweederde van de Belgische elektriciteitsproductie koolstofarm is. Een bijzondere troef die we niet verloren mogen laten gaan, op een tijdstip waarin tal van internationale organisaties en klimaatexperts (Internationaal Energie Agentschap, IPCC, Verenigde Naties, …) oproepen om het gebruik van CO2 zo snel mogelijk terug te dringen. Bij een eventuele kernuitstap zouden de Belgische kerncentrales vervangen worden door fossiele alternatieven, die veel meer CO2 uitstoten en haaks staan op de klimaatambities van ons land.

Meer info? https://www.elia.be

De Belgische elektriciteitsmix van 2019 (bron : ELIA)

Afwijkende cijfers van Elia

Begin deze maand publiceerde ook Elia zijn jaarcijfers voor de elektriciteitsproductiemix van 2019. Dat Elia tot andere cijfers komt voor de mix van 2019 (en dat ondanks het feit dat ook wij ons volledig baseerden op de cijfers die Elia beschikbaar stelt via haar website), heeft twee redenen:

  • Elia neemt ook de import mee op in de mix, terwijl wij ons enkel baseren op cijfers van elektriciteit geproduceerd in België (zonder import en export).
  • Voor de gasproductie hebben we via de Eliacijfers enkel toegang tot de productie natural gas (die leverden in 2019 20,3 TWh). Elia voegt daar in zijn cijfers van het jaartotaal ook de mix van natural gas & blast furnace gas toe (en komt zo uit op 23 TWh). Dit blijkt uit navraag bij Elia zijn. We begrijpen dat de discrepantie tussen onze cijfers en de cijfers die Elia publiceerde tot verwarring kan leiden, maar beide zijn gebaseerd op dezelfde dataset, beschikbaar via www.elia.be. Bovenstaande uitleg voor de discrepantie is afkomstig van Elia, aan wie we onze cijfers voorlegden.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer