Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Belgische elektriciteitsmix mei 2018
News - Belgische elektriciteitsmix mei 2018

Belgische elektriciteitsmix mei 2018

In mei 2018 produceerde kernenergie 59% van de elektriciteit in België en dus het merendeel van onze koolstofarme elektriciteit. Hernieuwbare energie produceerde in totaal 10% van onze elektriciteit. Ontdek hier de cijfers.

Kernenergie is de belangrijkste koolstofarme energiebron

Kernenergie leverde in de maand mei het overgrote deel van alle koolstofarme elektriciteit. Maar liefst 59% van onze elektriciteit werd geproduceerd in de kerncentrales van Doel en Tihange, en dit met een lage CO2-uitstoot. Zon en win samen produceerden 10% van de elektriciteit. 

Om de klimaatdoelstellingen op termijn te halen, zullen we alle bestaande CO2-arme oplossingen moeten gebruiken: kernenergie, wind, zon, en waterkracht.

De Belgische elektriciteitsmix van mei 2018 zag er als volgt uit:

  • kernenergie: 59%
  • zonne-energie: 5%
  • windenergie: 5%
  • fossiel en andere: 31%

Meer info: www.elia.be

Belgische elektriciteitsmix in mei 2018 (bronnen: ELIA & IPCC).

Kernenergie stoot weinig CO2 uit. Hoe komt dat?

Als we de hele levenscyclus van een kerncentrale bekijken (inclusief de winning van de grondstoffen, het transport, de bouw en ontmanteling van centrales en de opslag van afval) is de CO2-uitstoot van kernenergie vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

Het International Panel on Climate Change (Verenigde Naties) berekende de CO2-uitstoot (in gram per kiloWattuur) van verschillende energiebronnen. Hieronder ziet u de vergelijking. Doordat kerncentrales zeer weinig CO2 uitstoten, dragen ze bij in de strijd tegen de klimaatverandering.

  • Windmolenparken: 11 g/kWh
  • Kerncentrales: 12 g/kWh
  • Zonnepanelen: 27 g/kWh
  • Gascentrales: 490 g/kWh
  • Steenkoolcentrales: 820 g/kWh

Meer info: rapport IPCC

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer