Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Belgische elektriciteitsmix eerste helft juli
News - Belgische elektriciteitsmix eerste helft juli

Veel zonneschijn tijdens de eerste helft van juli… Wat is het effect op de Belgische elektriciteitsmix?

De eerste twee weken van juli waren uitermate zonnig. Wat was de impact op de Belgische elektriciteitsmix? Ontdek het in dit artikel.

Tijdens de eerste twee weken van juli scheen de zon gemiddeld 9 uur en 59 minuten per dag (bron: KMI). De productie van zonne-energie kon dus op volle toeren draaien. 

De Belgische elektriciteitsmix zag er tijdens deze periode als volgt uit (bron: ELIA):

  • Kernenergie: 48%
  • Zonne-energie: 6%
  • Windenergie: 4,5%
  • Fossiele energie & andere: 41,5%
De elektriciteitsproductie en CO2-uitstoot tijdens de eerste twee weken van juli (bronnen : ELIA & IPCC).

Kernenergie, wind- en zonne-energie leverden samen bijna 60% van alle elektriciteit tijdens deze periode, en samen zorgen ze voor een koolstofarme elektriciteitsproductie. Om de klimaatdoelstellingen op termijn te halen, zullen we alle bestaande CO2-arme oplossingen moeten gebruiken, waaronder kernenergie, wind, zon, en waterkracht. 

Kernenergie stoot weinig CO2 uit. Hoe komt dat?

Als we de hele levenscyclus van een kerncentrale bekijken (inclusief de winning van de grondstoffen, het transport, de bouw en ontmanteling van centrales en de opslag van afval) is de CO2-uitstoot van kernenergie vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Verenigde Naties) berekende de CO2-uitstoot (in gram per kiloWattuur) van verschillende energiebronnen. Hieronder ziet u de vergelijking. Doordat kerncentrales zeer weinig CO2 uitstoten, dragen ze bij in de strijd tegen de klimaatverandering.

  • Windmolenparken: 11 g/kWh
  • Kerncentrales: 12 g/kWh
  • Zonnepanelen: 27 g/kWh
  • Gascentrales: 490 g/kWh
  • Steenkoolcentrales: 820 g/kWh

Meer info: rapport IPCC

De CO2-uitstoot uitgedrukt in g/kWh voor verschillende energiebronnen (bron: IPCC).

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer