Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Nucleaire alliantie in Europa
Nucleaire alliantie in Europa

11 EU-landen (zonder België) bundelen de krachten om kernenergie te boosten

Bij een informele bijeenkomst van de Europese energieministers, eind februari in Stockholm, hebben 11 lidstaten aangekondigd dat ze nauwer willen samenwerken om projecten rond kernenergie in de EU beter te ondersteunen en ontwikkelen. Ze doen dit om hun klimaatdoelstellingen te halen en de energiebevoorrading veilig te stellen. België behoorde niet tot de club van 11 initiatiefnemers. Een gemiste kans, zeker met het oog op de brede nucleaire competenties die in ons land aanwezig zijn. In een latere aankondiging besliste België alsnog toe te treden tot dit initiatief, maar op een later tijdstip en initieel enkel in een rol als ‘observator’.

In een korte gemeenschappelijke verklaring leggen de initiatiefnemers uit dat kernenergie een belangrijke hefboom vormt voor de decarbonisatie van de economie en het garanderen van de energiebevoorrading. De betrokken ministers engageren zich voor een nauwere samenwerking tussen hun nationale nucleaire sectoren, zowel voor de ontwikkeling van nieuwe projecten en innovatieve technologieën (zoals de Small Modular Reactor (SMR), die over enkele jaren ook in Europa een realiteit wordt), als voor de exploitatie van bestaande centrales.

De 11 initiatiefnemers zijn Frankrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Finland, Nederland, Polen, Roemenië, Slovakije en Slovenië. Heel concreet willen deze landen gemeenschappelijke opleidingsprogramma's en industriële projecten verkennen, de mogelijkheden onderzoeken voor een versterkte wetenschappelijke samenwerking en de best practices op vlak van veiligheid en beveiliging onderzoeken.

"Kernenergie vertegenwoordigt 25 procent van onze Europese elektriciteitsproductie en stoot minder koolstof uit dan wind- en zonne-energie. Kernenergie, wind en zon zijn complementair en kunnen samen Europa klimaatneutraal maken tegen 2050."

Agnès Pannier-Runacher, Franse Energieminister

"Kernenergie vertegenwoordigt 25 procent van onze Europese elektriciteitsproductie en stoot minder koolstof uit dan wind- en zonne-energie", aldus de Franse minister Agnès Pannier-Runacher. Voor haar zijn kernenergie, wind en zon complementair, en kunnen ze samen Europa klimaatneutraal maken tegen 2050.

België zat niet bij de groep van elf lidstaten. Zeer vreemd, gezien de brede expertise die in ons land aanwezig in de verschillende domeinen van de nucleaire technologie. Een expertise die door tal van instanties in binnen- en buitenland wordt erkend. Ook de Belgische minister van Energie heeft in het verleden al herhaaldelijk gewezen op de brede expertise en internationaal erkende kennis van België op het vlak van nucleaire technologie.

Gevraagd naar een reactie (waarom België geen deel uitmaakt van dit initiatief) was de reden volgens de minister dat er “geen formele uitnodiging was ontvangen”. Een week later verklaarde de Belgische overheid dan toch te willen toetreden tot het initiatief, maar dan als in een ondergeschikte rol als ‘observator’. De toetreding van België zou ook pas in een latere fase gebeuren.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer